Sunday, May 28, 2017Khóc chị

Bỗng nghe chị đã đi rồi
Bàng hoàng trăng vỡ giữa trời tiếc thương
Bốn mươi năm cách trùng dương
trang thư nối nhịp cầu thương nghĩa tình
ngồi nhìn chữ chị lung linh
nửa dòng thư ngắn trăm nghìn nỗi đau
bốn mươi năm vút qua mau
người đi chưa hát được câu khải hồi
quê nhà giặc xé tả tơi
một thân chị đứng giữa đời bão giông
giờ đây chị đã hư không
ngùi xem di ảnh đau lòng biệt ly
sinh hữu hạn, tử vô kỳ
có sinh, có diệt, thôi thì thế thôi!
hương lòng tiễn chị về trời
ngước lên em thấy chị cười như hoa
em mừng, biết chị thứ tha...


vđt
để nhớ ngày chị ra đi 26/4/2017