Monday, August 7, 2017

CÒN ĐÂY 
BỨC ẢNH NGÀY XƯA
Bạn ta, trong bức ảnh này
Trước Tòa Đô Chánh một ngày tháng ba(*)
Sánh vai đứng ngóng trời xa
tìm thằng bạn cũ đã ra đi rồi

Ba chàng hết đứng lại ngồi
Thuốc lá cháy bỏng trên môi thâm sì
tứ chi còn lại tam chi
cái thời bốn đứa còn gì nữa đâu
hai chàng lui lại đứng sau
một chàng phía trước ngồi rầu ngó mông
bây giờ... biển đã nên đồng
chàng đứng bên trái trả xong nợ trần
chàng bên phải, tính bất cần
bỏ job về nước sống gần anh em
chàng ngồi, giờ đã già thêm
đời lưu vong vẫn êm đềm trôi quata đây, tám bận dọn nhà
còn nguyên ba bức ảnh và tình thân

VĐT 
tháng 8 năm 2017 

(*) Ảnh chụp ngày 22/3/81