Tuesday, February 14, 2017

Đôi đũa

 
Hai chúng ta như đôi đũa liền nhau
bỗng bất chợt  chỉ còn một chiếc
chiếc kia văng đâu rồi không biết
một chiếc lạc loài, lua, gắp được gì đâu

Lấy nĩa ăn, cũng được chứ sao!
Nhưng vẫn thấy nó không bằng đôi đũa
Đôi đũa tương thân, mỗi ngày hai bữa
Tô chén cũng mừng thấy đũa kề bên

vắng chiếc này, chiếc nọ gác chông chênh 

vật lạ món ngon cũng trở thành nhạt nhẽo

Valentine’s Day 2017